ขนมแต่งงาน ในพิธีแต่งงานของไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sweety-wedding.com

ขนมแต่งงาน ในพิธีแต่งงานของไทย

 
ขนมในพิธีแต่งงาน มีความหมายนัยมงคลว่าด้วยความสงบสุขของการอยุ่ด้วยกัน, การร่วมสร้าง ครอบครัวใหม่ให้เป็นปึกแผ่น, ความหวานชื่น , ความร่ำรวย และการเจริญเติบโตของเผ่าพันธุ์ บางชาติก็ใช้เมล็ดพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ มาทำขนมแต่งงาน บางทีก็มีการประดิษฐ์สื่อสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสื่อถึงความหมายมงคลต่างๆ ด้วย 

ขนมแต่งงานของไทยในสมัยก่อนสื่อความหมายโรแมนติกไม่ใช่เล่นแถมยังต้องมีเคล็ดในการทำ ซึ่งคงเป็นอุบายสอน ให้รู้จักความประณีตอดทนในการตั้งใจทำอะไรสักอย่าง 
ขนมแต่งงานโบราณประกอบด้วยขนมกง, ขนมโพรงแสม และขนมสามเกลอ 

ขนมกง 
มีรูปร่างเป็นคล้ายๆ วงล้อรถค่ะ คือกลม และมีกากบาทตรงกลางทำด้วยถั่วกวนกับมะพร้าว ปั้นเป็นรูปล้อรถ และชุบแป้งทอด ขนมนี้มีความหมายว่า ความรักของคู่บ่าวสาว จะเป็นนิรันดร์เหมือนวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเอง 

ขนมโพรงแสม 
เป็นแผ่นแป้งทรงคล้ายๆ กระบอกข้าวหลามมีรูกลวงข้างใน และโรยน้ำตาลเป็นสายๆ เคลือบแป้งทอดกรอบ ขนมชนิดนี้ใช้แทนสัญลักษณ์ของเสาบ้าน ที่เป็นเหมือนหลักของการสร้างบ้านใหม่ของครอบครัว ใหม่ให้อยู่กันมั่นคงยืนยาว 

ขนมสามเกลอ 
มีรูปร่างเหมือนก้อนกลม 3 ก้อนติดกัน ชุบแป้งทอด คล้ายๆ ขนมกง อันนี้ใช้เป็นเหมือนขนมเสี่ยงทาย โดยถ้าทอดแล้วขนมอยู่ติดกันก็ถือว่า บ่าวสาวนั้นเป็นเนื้อคู่ ถ้าทอดแล้ว แยกจากกันก็จะต้องแก้เคล็ด โดยเปลี่ยนคนทำใหม่ จนกว่าจะได้ขนมที่สมบูรณ์ 

สำหรับขนมในงานแต่งงานในปัจจุบันนี้ที่นิยมกันที่ไม่ 7 ชนิด ก็ 9 ชนิด เช่น ขนมเอก, ขนมเสน่ห์จันทร์, ขนมจ่ามงกุฎ, ขนมชั้น, ฝอยทอง, ทองหยิบ, ทองหยอด, เม็ดขนุน และขนมถ้วยฟู 

ลองมาดูความหมายของขนมเหล่านี้กัน
ทองเอก เป็นขนมที่จะขาดเสียไม่ได้เลยสำหรับขนมแต่งงาน ด้วยเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเอกเป็นหนึ่ง 

ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ก็แปลว่าให้หยิบเงิน หยิบทอง เพื่อคู่ชีวิตจะได้ร่ำรวยสืบไป 

ขนมเสน่ห์จันทร์ ซึ่งรสชาติที่เหมือนกันกับทองเอก และจ่ามงกุฎก็มีความหมายถึง การมีเสน่ห์ผูกมัดใจคู่ชีวิต 

ขนมชั้น หมายถึงความเป้นปึกแผ่นมั่นคง ของเดิมนั้นทำกันแบบขนมชั้น9 ชั้น มาหลังๆ นี้ก็มีการพลิกแพลง ทำเป็นรูปร่างต่างๆ กันให้สวยขึ้น 

ขนมถ้วยฟู ก็จะใช้แทนความหมายของความเพื่องฟูทั้งลาภยศ อะไรทำนองนี้ 

ขนมจ่ามงกุฎ คงถูกนำมาใช้ในสใยหลังนี่เองเพื่อความหรูหราสวยงาม เพราะเดิมแล้วขนมชนิดนี้จะใช้ในงานฉลองยศ

Contact Sales Office
Telephone:
02-831-8831
Email: wedding@richmondhotel-resort.com