โรงแรมริชมอนด์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบริหารด้านพลังงานกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ และ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จำนวน 500,000 บาท โดยมีคุณนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พร้อมทั้งทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   ร่วมรับมอบเงินบริจาค ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

โรงแรมริชมอนด์มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบริหารด้านพลังงานกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จำนวน 100,000 บาท โดยมีคุณนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   ร่วมรับมอบเงินบริจาค ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา

ท่านศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ให้เกียรติเป็นประธานโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา เรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ”  จัดโดย  คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยมี  คุณมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทโรงแรมริชมอนด์ และ คุณมาลี โรจน์วิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มบริษัทโรงแรมริชมอนด์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

โรงแรมริชมอนด์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ทีมผู้บริหาร กลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ Sapphire 2+3 โรงแรมริชมอนด์ 

งานเลี้ยงเกษียณ Memory of Love ความทรงจำแห่งรัก

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน Memory of Love ความทรงจำแห่งรัก จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี  คุณมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ระดับผู้ปฏิบัติงาน”

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ตรงกลาง)  ให้เกียรติเป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ระดับผู้ปฏิบัติงาน” จัดโดย กรมราชทัณฑ์  โดยมี  คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท รองประธานกลุ่มบริษัทบริหารการขาย, การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเพอริดอท 1+2  โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

มอบเงินบริจาคสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี

คุณนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี (ท่านที่ 2 จากขวามือ) รับมอบเงินบริจาคการประมูลทุเรียนนนท์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเงินจำหน่ายเค้กทุเรียนการกุศลภายในงาน จำนวน 200,000 บาท ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบริหารด้านพลังงานกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ)  เป็นผู้มอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว 

ริชมอนด์ประมูลทุเรียนการกุศล Nonthaburi The King of Durian

ท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงาน Nonthaburi The King of Durian ซึ่งภายในงานได้มีการประมูลทุเรียนขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดในการเข้าร่วมประมูลให้กับมูลนิธิการกุศลและหน่วยงานต่างๆ  โดยมีคุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบริหารด้านพลังงานกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ ร่วมประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มูลค่า 160,000 บาท พร้อมทั้งออกบูธจำหน่ายเค้กทุเรียนการกุศลภายในงาน และทำการมอบเงินการกุศลทั้งหมดให้กับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสเกต  จังหวัดนนทบุรี

โรงแรมริชมอนด์รับประกาศนียบัตร สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม

มานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทีมงานโรงแรมริชมอนด์เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศนียบัตร สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561  จัดโดย กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ณ อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ)  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ประถมาภรณ์มงกุฎไทย โดยมี  คุณมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากขวามือ) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

ริชมอนด์มอบประกาศนียบัตรแคมป์ริชมอนด์หนูน้อยพิทักษ์พลังงานประจำปี 2561

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานด้านพลังงาน มอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรแคมป์ริชมอนด์หนูน้อยพิทักษ์พลังงานประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ให้กับเยาวชนอายุ 6 – 12 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโทปาส รูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมโรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหารและนักข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิด 38 ปี ก้าวสู่ปีที่ 39 หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

การประชุม Local Franchise Roadmap

ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ)  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม Local Franchise Roadmap โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมี  คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท รองประธานกลุ่มบริษัทบริหารการขาย, การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โรงแรมริชมอนด์ (ซ้ายมือสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ บริษํท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS เข้าเยี่ยมชมสุดยอดอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีคุณลักษณ์วรรณ  วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบริหารด้านพลังงาน และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

แถลงข่าว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำปี 2561 ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้ ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า โดย เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นายมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ เป็นตัวแทนเพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์มติชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบนายฐากรู บุนปาน กรรมการผู้จัดการมติชน เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิด 41 ปี  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงานที่โรงแรมริชมอนด์

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนรตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านที่ 3 จากขวามือ) เป็นประธานในพิธี งานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรไทยเป็นสิ่งสำคัญ ภายใต้แบรนด์เมย์เอเวอร์ ไทยแลนด์ โดยมี นายมานะ จันทร์หอม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแซไฟร์ โรงแรมริชมอนด์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ทีมผู้บริหารโรงแรมริชมอนด์ เข้าเยี่ยมชม THE ATHENEE HOTEL BANGKOK ,THE LUXURY COLLECTION

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรมริชมอนด์ เข้าเยี่ยมชมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม THE ATHENEE HOTEL BANGKOK ,THE LUXURY COLLECTION เพื่อนำมาปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีทีมผู้บริหารของโรงแรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ THE ATHENEE HOTEL BANGKOK ,THE LUXURY COLLECTION เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ทีมผู้บริหารโรงแรมริชมอนด์ เข้าเยี่ยมชม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรมริชมอนด์ เข้าเยี่ยมชมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เพื่อนำมาปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีทีมผู้บริหารของโรงแรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชม โรงแรมริชมอนด์

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมสุดยอดอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมี คุณธิดารัตน์ แก้วภิรา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โรงแรมริชมอนด์   และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ    โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชม โรงแรมริชมอนด์ สุดยอดอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมสุดยอดอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมี คุณธิดารัตน์ แก้วภิรา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โรงแรมริชมอนด์   และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ    โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบท่านสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิด 26 ปี ก้าวสู่ปีที่ 27 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งที่ ๒

ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ตรงกลาง)  ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งที่ ๒ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยมี  คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ขวามือ)  และ คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

โรงแรมริชมอนด์ รับโล่เกียรติคุณ“บริษัทดีเด่น” ในด้านการบริการและการต้อนรับ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ท่านที่ 5 จากซ้ายมือ)  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ครบรอบ ๕๒ ปี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ “บริษัทดีเด่น” ในด้านการบริการและการต้อนรับ ให้แก่ โรงแรมริชมอนด์ โดยมี  คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ตรงกลาง) ขึ้นรับโล่เกียรติคุณดังกล่าว ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

รางวัล Thailand Energy Awards 2017

ท่านพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ขวามือ)  ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศผลรางวัล Thailand Energy Awards 2017 พร้อมทั้งมอบรางวัลเกียรติยศ ด้านบุคลากร ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาคารควบคุม โดยมี คุณธิดารัตน์ แก้วภิรา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม / ฝ่ายอาคารสถานที่โรงแรมริชมอนด์ (ซ้ายมือ) ได้รับรางวัลดังกล่าว  ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเข้าพบท่านสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อร่สมแสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

มอบเงินบริจาคสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 4 จากขวามือ)  และ คุณลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์ ผู้บริหารบริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ท่านที่ 4 จากซ้ายมือ)  พร้อมทั้งคุณรุ่งธิดา เจริญสินทวีคูณ ผู้บริหารโรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์(ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ) ร่วมมอบเงินบริจาคการประมูลทุเรียนนนท์ ประจำปี 2560 จำนวน 220,000 บาท ให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการและทีมเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี   เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้  เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2560

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เข้าเยี่ยมชมสุดยอดอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีคุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าเยี่ยมชมสุดยอดอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีคุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม โรงแรมริชมอนด์ สุดยอดอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน

โรงแรมริชมอนด์เปิดอาคารต้อนรับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสุดยอดอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมี คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์   และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ    โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

โครงการสัมมนา ปลุกพลัง SME อาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ

ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ท่านที่ 4 จากขวามือ)  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน โครงการสัมมนา ปลุกพลัง SME อาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ จัดโดย  สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ร่วมให้การต้อนรับและให้เกียรติบรรยายภายในงาน ณ ห้องโทปาซ รูม   โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบท่านสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิด 67 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560

โรงแรมริชมอนด์อบรมการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ จัดการฝึกอบรมทีมผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขาย เพื่อสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม ในหัวข้อ “การบริหารงานขายโรงแรมเชิงกลยุทธ์” โดยมีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาให้ความรู้ ณ ห้องแซฟไฟร์ 2 โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ 

การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 18

ท่านพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ท่านที่ 3 จากขวามือ)  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 18 จัดโดย โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.)โดยมี  คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม เข้าพบฝ่ายบริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เพื่อร่วมแสดงความยินดีฉลองครบรอบ 41 ปี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดบ้านเมือง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมโรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร บ้านเมืองออนไลน์เพื่อร่วมแสดงความยินดีฉลองครบรอบวันเกิดบ้านเมือง 45 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ASEAN Biosafety Network Establishment Meeting

ท่านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ)  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ASEAN Biosafety Network Establishment Meeting จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี  คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเพอริดอท 1+2   โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

งานฉลองมงคลสมรสคุณสุทัตตา พรมชาติ และ คุณณภัทร์ วงศ์ทองศิริ

ท่านพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก  (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) พร้อมภริยา  ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีงานฉลองมงคลสมรสคุณสุทัตตา พรมชาติ และ คุณณภัทร์ วงศ์ทองศิริ  วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องริชมอนด์  แกรนด์ บอลรูม   โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ท่านพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ตรงกลาง)  ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำหรับธุรกิจโรงแรม ระหว่างโรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น และโรงแรมในเครือ พีชกรุ๊ป พร้อมทั้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำหรับโรงพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี และ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จัดโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี  คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์  (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) และ คุณลีลี่ ธเนศวิเศษกุล กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาองค์กร โรงแรมเครือ พีชกรุ๊ป (ซ้ายมือสุด) และ นายแพทย์สมชาย ภูนวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (ท่านที่ 2 จากขวามือ) และ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (ขวามือสุด)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2   โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

ริชมอนด์มอบประกาศนียบัตรแคมป์ริชมอนด์หนูน้อยพิทักษ์พลังงานประจำปี 2560

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ มอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรแคมป์ริชมอนด์หนูน้อยพิทักษ์พลังงานประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ให้กับเยาวชนอายุ 6 – 12 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโทปาซ รูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ 

เลี้ยงรุ่น ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบนนท์ รุ่นที่ 88 รวมเพื่อนและเชิญอาจารย์ กว่า 250 ท่าน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ครบ 48 ปีที่เป็นเพื่อนกันมา ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์

ฝึกอบรม นักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ ๗

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรง (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ)  ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในงานฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ ๗  จัดโดย กระทรวงแรงงาน โดยมีท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ท่าน 2 จากขวามือ) และท่านณัฐรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดาจังหวัดนนทบุรี (ซ้ายสุด) พร้อมด้วยคุณธีรวัฒน์  ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์  (ขาวสุด) ให้การต้อนรับ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

โรงแรมริชมอนด์ รับตราสัญลักษณ์ Thailand MICE Venue Standard

คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (กลาง) พร้อมทั้งทีมผู้บริหารโรงแรมริชมอนด์ เข้ารับตราสัญลักษณ์  Thailand MICE Venue Standard   โดยมี ท่านพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี (ท่านที่ 3 จากขวามือ)  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “Thailand MICE Venue Standard  ”  พร้อมทั้งท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ)  ณ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่  13 มีนาคม 2560

การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐

ท่านวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  (กลาง)  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ จัดโดย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากขวามือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องโทปาซ รูม   โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนวาระความมั่นคงสุขภาพโลก

ท่านนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ตรงกลาง)  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนวาระความมั่นคงสุขภาพโลก จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี  คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์  บอลรูม 2   โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

ริชมอนด์มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวใต้

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) พร้อมทั้ง
คุณธิดารัตน์ แก้วภิรา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (คนที่2จากขวามือ) มอบเงินบริจาคจำนวน 80,000 บาทในโครงการ “วันรวมน้ำใจชาวนนท์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวใต้” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  (ตรงกลาง) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาค ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

ริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบวันสถาปนาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร เพื่อแสดงความยินดีวันครบรอบวันสถาปนาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 

งานรับประกาศนียบัตรและเข็มกลัด รางวัลสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 4 จากขวามือ)  ร่วมรับประกาศนียบัตร และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัลสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ประจำปี พ.ศ. 2557 ภายในพิธีประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง-นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2559 และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2559

การประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (ท่านที่ 3 จากขวามือ)  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมควบคุมโรค (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) โดยมี  คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1   โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

โรงแรมริชมอนด์ ร่วมออกบูธอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานThe Best of Nonthaburi

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ  กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์  พร้อมทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The Best of Nonthaburi โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเปิดงาน ซึ่งทางโรงแรมฯ ยังร่วมออกบูธพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงการอนุรัก์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ The Nation

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์ The Nation  เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิด หนังสือพิมพ์ The Nation  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

โรงแรมริชมอนด์ มอบเงินบริจาคสมทบทุน โครงการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสะอาด วงศ์วรการ ประธานบริหารกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) พร้อมทั้งครอบครัววงศ์วรการ ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดำเนินการสร้าง ส่วนขยายของโรงพยาบาลฯ คือ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ท่านที่ 2 จากขวามือ)  เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้  เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2559

การประชุมสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

พณฯท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี  (ท่านที่ 6 จากซ้ายมือ)  ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมี  คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 5 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม   โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิด 66 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ริชมอนด์ ร่วมประมูลทุเรียนนนท์ รายได้เพื่อเข้าการกุศล

ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงาน เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ พฤษานนท์ 59 ภายในงานได้มีการประมูลทุเรียนขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดในการประมูลให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ โดยมี คุณลักษณ์วรรณ  วงศ์วรการ  กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ ร่วมประมูลทุเรียนพันธุ์ก้านยาว มูลค่า 100,000 บาท และมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิด 40 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหารและนักข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

การประชุม ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

ท่านพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติ ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน จัดโดย สำนักงานประกันสังคม โดยมี คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ 

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหารและนักข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์แนวหน้า  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

โรงแรมริชมอนด์แถลงข่าว 6 รางวัล ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ท่านชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานริชมอนด์แถลงข่าว 6 รางวัล ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ถนนสู่ความสำเร็จ โดยมี ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ ท่านพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และคุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี - ก้าวสู่ปีที่ 20

ท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี - ก้าวสู่ปีที่ 20 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ปาฐกถาพิเศษ "นวัตกรรมการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน"  โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

โรงแรมริชมอนด์รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2015 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม (โรงแรมริชมอนด์) โดยมี คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ และทีมผู้บริหาร เข้าร่วมรับรางวัลภายในงาน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (รายวัน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบคุณปาณี ชีวาภาคย์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2558

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทีมผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้ให้ท่านโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558

ริชมอนด์แสดงความยินดีครอบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองรบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ก้าวสู่ปีที่ 20 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

โรงแรมริชมอนด์ รับรางวัล ASEAN ENERGY AWARDS 2015

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ และทีมผู้บริหาร เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานชนาดใหญ่ ASEAN ENERGY AWARDS 2015 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

ริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านผู้ว่านนทบุรี

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ตรงกลาง) พร้อมทั้งทีมผู้บริหารโรงแรมริชมอนด์ มอบช่อดอกไม้ให้ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) เพื่อร่วมแสดงความยินดี กับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ ณ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558

งานเลี้ยงเกษียณ ท่านชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์

จังหวัดนนทบุรีร่วมจัดงานเลี้ยงเกษียณ ท่านชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

โรงแรมริชมอนด์จัดโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอด

คุณชุณหวรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ และ คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งได้รับจากเงินรางวัลที่ได้จากการประกวดสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง และกล่องรับเงินบริจาคจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เข้าสู่ปีที่ 66

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์เข้าพบประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการสยามรัฐ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐก้าวสู่ปีที่ 66 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน2558

โรงแรมริชมอนด์ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้เหล่านักกีฬาซีเกมส์ที่คว้าเหรียญกลับมาประเทศไทย

ลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ มอบเงินสนับสนุนสำหรับนักกีฬาซีเกมส์ 2015 ที่คว้าเหรียญรางวัลกับมาประเทศไทยได้สำเร็จ โดยมี ท่านสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

โครงการประชุมชี้แจงผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ท่านที่ 4 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการประชุมชี้แจงผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เรื่อง แนวทางประกันสังคม มาตรา 40 เมื่อมีกองทุนการออมแห่งชาติ โดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรริชมอนด์ (ขวามือสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม โรงแรมริชมอนด์

โรงแรมริชมอนด์ เปิดอาคารต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ โดย การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเป็นตัวอย่างอาคารให้กับทางองค์กรอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงาน โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

โครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดนนทบุรีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการอำนวยความเป็นธรรมเพื่อลกความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดย สำนักงานคุมประพฤติ โดยมี คุณชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558

โรงแรมริชมอนด์ส่งมอบอาคารเรียนปฐมวัย อาคารรวมน้ำใจ เทิดไท้องค์ราชัน

คุณสะอาด วงศ์วรการ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทั้งครอบครัววงศ์วรการ ทีมงานโรงแรม และเด็กๆผู้ปกครอง ที่ร่วมโครงการ ริชมอนด์ปันน้ำใจ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ สู่เด็กชาวดอย ได้ทำการส่งมอบอาคารเรียนปฐมวัยภายใต้ชื่อ อาคารรวมน้ำใจ เทิดไท้องค์ราชัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านขุนกลาง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ากว่า 1500000 บาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

ริชมอนด์มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) พร้อมทั้งคุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (คนที่ 2 จากขวามือ) และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบเงินบริจาคในโครงการ Saving NEPAL น้ำใจชาวนนท์ เพื่อเนปาล โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ตรงกลสาง) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาค สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

โรงแรมริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดี51ปีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โรงแรมริชมอนด์ขอร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสู่ปีที่ 51

รมต.กระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน NPHC "Better Health Trough Palliative Care"

นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเปิดงาน การประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC) Theme "Better Health Trough Palliative Care" เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม

สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการโรงแรมริชมอนด์ ผู้ชนะเลิศรางวัลตราสัญลักษณ์ กฟน อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ระดับที่ 2 ปีที่ 2 ประจำปั 2557 พร้อมเงินรางวัล 2000000 บาท โดยมีท่านสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายธุรกิจและบริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล MEA Energy Saving Building ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

โรงแรมริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน

โรงแรมริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 38 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

ริชมอนด์มอบเงินให้กับสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ตรงกลาง) พร้อมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม มอบเงินบริจาคให้กับทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยมี พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคม เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

โรงแรมริชมอนด์ร่วมเดินเทิดพระเกียรติถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 2557

คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ พร้อมทั้งทีมผู้บริหารและพนักงานโณงแรมริชมอนด์ เข้าร่วมงาน "เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาคม 2557" จัดโดยจังหวัดนนทบุรี จุดเริ่มต้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และสิ้นสุดบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

ต้อนรับรองนายกเทศมนตรีและคณะผู้แทนธุรกิจ เมืองซ่างเหยา มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

สุริยัน บุญยมโนนุกุล ว่าที่ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี (ท่านที่ 4 จากขวามือ) นำ มร.หลิว เฟง รองนายกเทศมนตรีเมืองซ่างเหยา มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ท่านที่ 5 จากซ้ายมือ) และคณะผู้แทนธุรกิจ เข้าพักที่ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีและเยี่ยมชมโครงการ เดอะโฮเต็ลเซอร์วิสด์คอนโด ริชมอนด์เอสเตท โดยมีคุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 5 จากขวามือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

โครงการสัมมนา เรื่องนโบายทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปท

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ตรงกลาง)ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการสัมมนา เรื่อง นโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมี คณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่งไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

นายวีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติเป็นประธานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดย กรมการแพทย์ โดยมี คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ซ้ายมือสุด) และ คุณเสกสรร ประเกียร ผู้จัดการฝ่ายขาย (ขวามือสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

พิธีเทิดพระเกีรติ ในหลวงบ้านเรา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านที่ 4 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการในหลวงในบ้านเรา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ขวาสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557

ริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

โรงแรมริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบวันเกิดของหนังสือพืมพ์บางกอกโพสต์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

คสช. ฝ่ายความมั่นคง จัดประชุมหารือผู้บริหารการพยาบาลทั่วประเทศ

พลเรือเอกจักรชัย ภู่เจริญยศ รอง ผบ. ทร. หัวหน้าที่ปรึกษา คสช. ฝ่ายความมั่นคง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือผู้บริหารการพยาบาลทั่วประเทศ เรื่อง "จิตอาสาประชาสมาสัย ทางเลือกและทางออกของประเทศ" โดยมี นายวชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ ร่วมให้การต้อนรับ

ริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์เข้าพบ คุณจินตนา ปัญญาอาวุธ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เพื่อร่วมแสดงความยินดีฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

โรงแรมริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบคุณกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เพื่อร่วมแสดงความยินดีฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐก้าวสู่ปีที่ 64 เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค

นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายวชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วย คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

โรงแรมริชมอนด์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ ร่วมแสดงความยินดีฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

งานเลี้ยงฉลองงานหมั้นคุณเสาวคนธ์ พลัดพูลผล และ คุณตะวัน จารุจินดา

งานเลี้ยงฉลองงานหมั้นคุณเสาวคนธ์ พลัดพูลผล และ คุณตะวัน จารุจินดา ดารานักแสดงและผู้กำกับแถวหน้าของเมืองไทย  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์

การประชุมปรึกษาหารือข้าราชการ ติดตามผล

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมปรึกษาหารือข้าราชการ ติดตามผลการดำเนินการ และการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

งานฉลองนามสกุลพระราชทาน จันทรางศุ ครบ 100 ปี

ศาสตราจารย์พิเศษ ธ.ทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (แถวล่างท่านที่ 5 จากขวามือ) เป็นเกียรติร่วมงานฉลองนามสกุลพระราชทาน จันทรางศุ ครบ 100 ปี พร้อมทั้งผู้ร่วมงานประมาณ 200 ท่านเข้ามาแสดงความยินดีภายในงานอย่างเนื่องแน่น ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 โรงแรมริชมอนด์

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50

โรงแรมริชมอนด์เข้าพบฝ่ายบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉลองครบรอบวันเกิดเข้าสู่ปีที่ 50 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

การประชุม SMEs

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ (ตรงกลาง) ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในงาน ประชุม SMEs วิธีทำงาน โดย หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมี คุณธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ท่านที่ 3 จากขวามือ) พร้อมทั้ง คุณธีวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ในวันที่ 28 มีนาคม 2557

โรงแรมริชมอนด์รับรางวัลตราสัญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1

ลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้บริหารและทีมงานโรงแรมริชมอนด์ เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 1โดยมี สมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล รองผู้ว่าการทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ ร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

มอบเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

ลักษณ์วรรณ  วงศ์วรการ  กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์พร้อมฝ่ายประชาสัมพัธ์และกิจกรรม มอบเงินบริจาคให้สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจ้ดกิจกรรมหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2556 โดยมีท่าน ธัชชภา เวชกรกานนท์ นายกเหล่ากาชาดเป็นผู้รับมอบรายได้ให้กับสำนักเหล่ากาชาด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลฯ"

นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (ตรงกลาง) ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเขตบริการสุขภาพเพืองรองรับ Service Plan" โดย สำนักการพยาบาล โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท (ซ้ายสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนท์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

จตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ท่านที่ 4 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ "การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา"ปี 2556 จุดที่ 2 ภาคกลาง โดย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั้่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 4 จากซ้ายมือ)ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนท์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ เข้าสู่ปีที่ 24

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์เข้าพบ คุณปาณี ชีวาภาคย์ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ เพื่อร่วมแสดงความยินดีฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ ก้าวสู่ปีที่ 24 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสื่อสารระดับผู้บริหาร

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย (ตรงกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสื่อสารระดับผู้บริหาร โดย กรมอนามัย โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องโทปาซ รูม โรงแรมริชมอนด์  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของกระทรวงสาธารณสุข

น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณคณิต ผลอวยพร (ซ้ายสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนท์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและสาธารณสุข

นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวรณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่านที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิรัูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี คณิต  ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ (ซ้ายสุด) ณ ห้อง ริชมอนด์แกรนด์ บอลรูม  โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 27

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบคุณเฉลา  กาญจนา บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบก้าวสู่ปีที่ 27 

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู

ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู (ซ้ายสุด) ในการรับตำแหน่งใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณสะอาด วงศ์วรการ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (กลาง) พร้อมด้วย คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ขวาสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 25 กันยายน 2556

งานเลี้ยง "วันเกษียณ แสนเกษม" กระทรวงพาณิชย์

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยง "วันเกษียณ แสนเกษม" จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ ท่ามกลางความอบอุ่น ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 20 กันยายน 2556

การสัมมนาชี้แจงมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗

ยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การสัมมนาชี้แจงมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗  โดย กระทรวงพาณิชย์ โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ซ้ายสุด)  พร้อมด้วย คุณเสกสรร ประเกียร ผู้จัดการฝ่ายขาย (ขวาสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม ๑ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

ร่วมแสดงความยินดี พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล

ขอร่วมแสดงความยินดี พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล (ขวาสุด) ในการรับตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง โดยมี คุณสะอาด วงศ์วรการ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (กลาง) พร้อมด้วย คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ซ้ายสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ท่านที่ 4 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมปฏิบัิการการพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่และความก้าวหน้าในวิชาชีพข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีคุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

สัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖

อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ "เปลี่ยนภาระเป็นพลัง : โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี คุณคณิต ผลอวยพร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์  รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 22 สิงหามคม 2556

สัมมนา "ปีแห่งการรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา"

จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ท่านที่ 4 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย "ปีแห่งการรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา" โดย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 4 จากซ้ายมือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เข้าสู่ปีที่ 67

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบคุณบุศรินทร์ ตรีระพงศ์พิชิต บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก้าวสู่ปีที่ 67เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม2556

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 17

สรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 17 จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีคุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดเนชั่น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมโรงแรมริชมอนด์เข้าพบเครือเนชั่น เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดเนชั่นเมื่อ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ตึกเนชั่น บางนา

ริชมอนด์แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เข้าสู่ปีที่ 63

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบคุณกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการสยามรัฐ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐก้าวสู่ปีที่ 63เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน2556

การประชุมวิชาการเครื่อข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๖

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานประชุมวิชาการเครื่อข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๖ อดีต อนาคต ปัจจุบัน มุ่งมั่นสมานฉันท์ สัมพันธภาพ จัดโดย ศูนย์สันติวิถี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณคณิต ผลอวยพร รองผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (กลาง) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูมโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์

REFORMULATED MENU FOR SALT AND FAT REDUCTION

Secretary Kathleen Sebelius Secretary - U.S. Department of Health and Human Services ( ท่านที่ 3จากซ้ายมือ)ให้เกียรติเป็นประธานในงานREFORMULATED MENU FOR SALT AND FAT REDUCTION จัดโดย สำนักที่ปรึกษากรมอนามัย ซึ่งมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 2 จากขวามือ) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องโทปาส โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์

 

แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์เข้าพบคุณสกุณา ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 37 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม2556

แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ เข้าพบหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เพื่อร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์บ้านเมืองก้าวสู่ปีที่ 42 เมื่อวันพฤหัสที่ 23 พฤษภาคม2556

ก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยอยู่ที่ไหน

ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ เลขานุการรัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในงานปนะชุม เรื่อง ก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยอยู่ที่ไหน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์

ครบรอบวันเกิดเข้าสู่ปีที่ 33 กับ บีม กวี พระเอกชื่อดังจาก ช่อง 8

Hot สุดๆ กับพระเอกชื่อดังจาก ช่อง 8 บีม กวี ตันจรารักษ์ ที่สร้างผลงานการแสดงในละคร “กากับหงส์” ไว้อย่างสุดประทับใจ เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างพากันจัดงานครบรอบวันเกิดเข้าสู่ปีที่ 33 กันอย่างเนื่องแน่น ณ ห้องแซฟไฟร์ รูม โรงแรมริชมอนด์ ภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นกับบรรยากาศ สีสันสดใส สีฟ้ากับเค้กกล่องของขวัญ ชวนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพระเอกหนุ่มรูปหล่อ บีม กวี กับ แฟนคลับน่ารักๆ พร้อมทั้งยังมีครอบครัว ตันจรารักษ์ ที่มาร่วมอวยพรไปพร้อมๆกัน และอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย น้องออย คนรู้ใจคนสวยที่ บีม กวี กำลังสร้างเรือนหอรอแพลนแต่งงานเร็วๆนี้ แฟนคลับต่างพากันเชียร์ให้ทั้งคู่รีบเข้าประตูวิวาห์ในเร็ววันจ้า..

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด

แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย (กลาง)ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑ (พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ จัดโดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวดนนทบุรี โดยมี วิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ท่านที่ 4 จากขวามือ) และ อังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี (ท่านที่ 4 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วย คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ (ซ้ายสุด) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์

The Richmond Cup 2013 (แชมป์ริชมอนด์)

ลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการโรงแรมริชมอนด์ พร้อมด้วย ธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ จัดการแข่งขัน The Richmond Masters Invitational Golf Tournament 2013 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมริชมอนด์ด้วยดีตลอดมา โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ คุณพิบูลย์ยศ พัวพัฒนกุล จาก PCL Holding Co., Ltd. ณ สนามราชคราม กอล์ฟคลับ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556

โครงการอบรมผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานโครงการอบรมผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2556 จัดโดย กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ที่ ห้อง แซฟไฟร์รูม ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์  

วันชื่นมื่น โดยมี รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี (ซ้ายมือ)ให้เกียรติเป็นประธานในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณกุลจิรา ปิ่นทอง และคุณภูมิภัทร พรหมบุตร ห้องทิพวรรณบอลรูม ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 10 พศจิกายน 2555

แสดงความยินดีครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์มติชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมริชมอนด์ ร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม2556 ที่ผ่านมา

พ.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์เป็นประธาน

พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในงานฉลองมงคลสมรส คุณอัญมณี ประภาการ บุตรีของ พ.ต.อ. วิเชียร ประภากร และ นางปรางทอง ประภาการ กับ คุณณัฐพรรษ ยงบรรเจิด บุตร พ.ต.อ. ชนัตพล ยงบรรเจิด และ นางภัทรภร ยงบรรเจิด ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปราม

สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปราม รุ่นที่ ซึ่งมี ธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์(ท่านที่ 5 จากขวามือ)ร่วมให้การต้อนรับ จัดโดย กรมสรรพสามิต ณ ห้องเพอริดอท 1-2 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555

ร่วมแสดงความยินดีตำแหน่งใหม่

อมรพงษ์ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทีมฝ่ายขายร่วมแสดงความยินดีกับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

Web Portal ของประเทศไทยตามนโยบาย Medical Hub

นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “web Portal ของประเทศไทยตามนโยบาย Medical Hub” จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555

Promotion
Fitness Center & Pool
รับโปรโมชั่นพิเศษกับการสมัคร Member Fitness Center & Pool โดยเทรนเนอร์ผู้มีทักษะ ...
ห้องอาหาร @ Cafe
ห้องอาหาร @ Cafe เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-14.30 น. และ 18.00-23.00 น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-831-8888 ต่อ 2126
Fitness Center
สุขภาพดีได้ที่ Fitness Center ที่พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องออกกำลังกายอันทันสมัย แ...
News & Events
โรงแรมริชมอนด์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบ...
โรงแรมริชมอนด์มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ประธานบริหารงานทั่วไปและประธานบ...
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของวุฒิสภา
ท่านศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ให้เกียรติเป็นประธานโครงการประชุมสัมมนาท...
โรงแรมริชมอนด์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ทีมผู้บริหาร กลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุร...
งานเลี้ยงเกษียณ Memory of Love ความทรงจำแห่งรัก
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกี...
Check Availability

CHECK-IN DATE

NIGHT     ADULTS  

Modify or Cancel a Reservation
Check Availability