ระเบียบปฏิบัติในการประกอบพิธีฯ แต่งงานระเบียบปฏิบัติในการประกอบพิธีฯ แต่งงาน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก weddingloves.com รูปภาพจาก kapook.com

ระเบียบปฏิบัติในการประกอบพิธีฯ แต่งงาน

         ระเบียบปฏิบัติในการประกอบพิธีฯ
ให้ถือระเบียบของทางราชการเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ .-

 • คู่สมรสต้องไปถึงสถานที่ประกอบพิธีฯ ก่อนเวลาฤกษ์ไม่น้อยกว่า 30 นาที
 • ในพิธีสมรส เจ้าสาวต้องอยู่ทางซ้ายเจ้าบ่าว
 • เพื่อนของคู่สมรสมีฝ่ายละ 2 คนเท่ากัน ไปพร้อมกับคู่สมรส
  ในเวลาประกอบพิธีฯให้ยืนอยู่ข้างหลังคู่สมรสในระยะพอสมควร
 • เมื่อได้ฤกษ์ เจ้าภาพหรือผู้แทนนำคู่สมรสเข้าห้องพิธีฯ พร้อมด้วย
  เพื่อนของคู่สมรสเชิญประธานในพิธีฯ เข้าประกอบพิธีฯ โดยคู่สมรสทำความเคารพประธานฯ ก่อนเป็นการเบื้องต้น
 • ประธานฯ รับเทียนชนวน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในขณะนี้ คู่สมรสยืนประนมมือระลึกถึง คุณพระรัตนตรัยและอธิฐานจิต
  ที่จะอยู่ครองคู่กันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดไป
 • เมื่อประธานฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกราบพระเรียบร้อยแล้ว คู่สมรสกราบ พระรัตนตรัยแล้วเข้าไปนั่งยังตั่งสำหรับรอรดน้ำสังข์
 • ประธานฯ รับพวงมาลัย 2 ชาย คล้องให้แก่คู่สมรสตามลำดับ
 • คู่สมรสวางแขนทั้ง 2 ข้างของแต่ละคนบนหมอนรอง
  ประนมมือยื่นออกไปตรงขันรองน้ำ
 • ประธานฯ รับมงคลแฝดสวมศีรษะคู่สมรส รับเครื่องเจิม
  และเจิมหน้าผากคู่สมรส แล้วรับสังข์หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ให้สืบไป
 • เมื่อประธานฯ หลั่งน้ำพระพุทธมนต์แล้ว เจ้าภาพหรือผู้แทนฯ
  เชิญแขกเข้ามาหลั่งน้ำสังข์ติดต่อกันไป
 • เสร็จการหลั่งน้ำสังข์แล้ว เจ้าภาพหรือผู้แทนฯ เชิญประธานฯ
  หรือแขกผู้มีอาวุโสถอดมงคลแฝด หรือเจ้าภาพจะถอดเองก็ได้ แล้วมอบมงคลแฝดให้แก่คู่สมรส
 • คู่สมรสลุกขึ้นจากตั่งที่นั่งแล้วเข้าไปกราบพระรัตนตรัย
  และทำความเคารพท่านผู้ถอดมงคลแฝด
 • เสร็จพิธีฯ แล้ว เจ้าภาพหรือผู้แทนฯ นำคู่สมรสออกไปกราบประธานฯ และทำความเคารพแขก ผู้มาอวยพร
  เพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาประกอบพิธีและอำนวยพร

   

                                            - เสร็จพิธี –

 
 
 

Contact Sales Office
Telephone:
02-831-8831
Email: wedding@richmondhotel-resort.com